ARGOLIKANEWS.GR
Image default
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΟΥΝ…

Κοινοποίηση

ΖΗΤΑΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ!!

ΚΡΑΝΙΔΙ 26/01/2023

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Κ Α.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Κ.Ι.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ

Με την παρούσα επιστολή μου, μετά τις εξελίξεις των προηγούμενων ημερών σχετικά με τις
καταγγελίες για διακίνηση πλαστών φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων που
απασχόλησαν τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο από τον εξωτερικό συνεργάτη –λογιστή
στον οποίο ο ΔΗΜΟΣ μας τα έτη 2020-2021 του είχε αναθέσει συγκεκριμένες εργασίες με
ανάλογες συμβάσεις, ζητώ να πράξετε τα αυτονόητα.
-να μας παραδώσετε αντίγραφα όλων των συμβάσεων που είχαν όλες οι εταιρείες του
συγκεκριμένου προσώπου τόσο με τον ΔΗΜΟ μας ,όσο και με την Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ,καθώς και
αντίγραφα από τις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες τις οποίες κατέθεσε στις
υπηρεσίες μας για την αποπληρωμή του
-να μας ενημερώσετε σε επίπεδο σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου εάν έχουν
ολοκληρωθεί όλες οι συμβατικές του υποχρεώσεις ,εάν έχει αποπληρωθεί για τις εργασίες
που έχει πραγματοποιήσει στο ΔΗΜΟ μας , στις επιχειρήσεις και στα νομικά πρόσωπα
μας και εάν έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διατάξεις για την εξόφληση των

τιμολογίων σύμφωνα με τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και τον κώδικα βιβλίων και
στοιχείων.
-επίσης να μας προσκομίσετε αντίγραφα των ασφαλιστικών και φορολογικών
ενημεροτήτων των παρακάτω εταιρειών ,επαγγελματικών συμφερόντων του
συγκεκριμένου εξωτερικού συνεργάτη –οικονομικού συμβούλου -λογιστή 1)EYROLOGIC
OIKONOMOTEXNIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΤΑ-ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ Ι.Κ.Ε με έδρα τις Αχαρνές
2)VKM CONSULTANTS Ι.Κ.Ε με έδρα την Αθήνα, απαραίτητη ενέργεια για να συνεχιστεί ο
απαραίτητος έλεγχος σε όλα τα επίπεδα.
Σας Θυμίζω ότι με έγγραφη παρέμβαση μου από τον Οκτώβριο του 2021 σας είχα
επισημάνει την ανεπάρκεια του συγκεκριμένου εξωτερικού συνεργάτη- οικονομικού
συμβούλου να ανταποκριθεί έγκαιρα και έγκυρα στις συμβατικές του υποχρεώσεις , μη
ολοκλήρωση του ισολογισμού της χρήσης του 2020 στον προβλεπόμενο χρόνο, μεγάλες
καθυστερήσεις στις εργασίες του που του είχατε αναθέσει, προβληματικές εισηγήσεις
–προτάσεις- μελέτες για τον προυπολογισμό και την τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Επίσης σας είχα επισημάνει ότι στον τόπο μας ενώ έχουμε σοβαρούς επιστήμονες, πολύ
καλούς ελεύθερους επαγγελματίες –λογιστές –οικονομικούς συμβούλους που έπρεπε να
είχατε χρησιμοποιήσει ,ήταν επιλογή σας να συνεργαστείτε για το έτη 2020-2021 με τον
συγκεκριμένο εξωτερικό συνεργάτη ,και ποτέ δεν μάθαμε τους λόγους αυτής της
συνεργασίας. Τώρα τα υποπτευόμαστε και έχουμε επίμονη να τα ανακαλύψουμε.
Τα κριτήρια αυτής της επιλογής ,αυτής της συνεργασίας ακόμη αναζητούνται.
Ευτυχώς που πολλές φορές με ακούτε ,δεχόσαστε την κριτική μου και δεν ανανεώσατε
την συνεργασία με τον ίδιο για το οικονομικό έτος 2022.
Δυστυχώς για μια ακόμη φορά δικαιώθηκα γι α αυτήν αρχική μου παρέμβαση , όταν
διαπιστώνω θέματα είχα και έχω υποχρέωση να παρεμβαίνω για να προστατεύσω τα
συμφέροντα των Δημοτών μου και ευρύτερα του τόπου μου
Τώρα πολλοί Δήμοι θα έχουν σοβαρές συνέπειες από την παράνομη και καταχρηστική
πληρωμή μέσω των πλαστών παραστατικών και ενημεροτήτων .Το θέμα σίγουρα θα
απασχολήσει τα ελεγκτικά όργανα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ .
ΚΑΛΑ ΞΕΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΛΑΦΥΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ

ΤΑΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΡΟ.ΣΥ.ΕΡ

Related posts

Το 1ο Σύστημα Προσκόπων στο 1ο Λύκειο Άργους

Σύνταξης Ομάδα

Ειδικές επιτροπές καταγραφής και αξιολόγησης των ζημιών στο Δήμο Ερμιονίδας – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Έρχεται ο «6ος Δρόμος Κάστρου Άργους» από τον οικισμό της αρχαίας Δειράδας στη Λάρισα

Leave a Comment